CENNÍK

PODLAŽIEBYT/APARTMÁNČÍSLOTYPPLOCHA BYTU/APARTMÁNU
(m2)
LOGGIA
(m2)
BALKÓN
(m2)
KOBKA
(m2)
TERASA
(m2)
CELKOVÁ PLOCHA
(m2)
CENASTAV
2. NPAPARTMÁNA2.072 izbový48,836,27 -2,29 + 2,70-60,09-,- €predaný
2. NPAPARTMÁNA2.081 izbový49,08 6,27-2,39 + 2,90-60,64-,- €predaný
2. NPAPARTMÁNA2.092 izbový48,83 6,27-2,35 + 3.06-60,51-,- €predaný
2. NPAPARTMÁNA2.102 izbový48,83 6,27-2,50 + 3,06-60,66-,- €predaný
2. NPAPARTMÁNA2.112 izbový49,42 6,27-2,55 + 3,20-61,44-,- €predaný
2. NPBYTB2.174 izbový116,613,55 + 12,90-3,16-136,22-,- €predaný
2. NPBYTB2.192 izbový72,105,86-4,08-82,04-,- €predaný
3. NPAPARTMÁN - LOFTA3.012 izbový46,12-3,062,30 + 5,40-56,88-,- €predaný
3. NPAPARTMÁN - LOFTA3.022 izbový46,12-3,062,50 + 3,24-54,92-,- €predaný
3. NPAPARTMÁN - LOFTA3.032 izbový44,60-3,062,50 + 3,10-53,26-,- €predaný
3. NPAPARTMÁN - LOFTA3.042 izbový46,93-3,062,50 + 3,10-55,59-,- €predaný
3. NPAPARTMÁN - LOFTA3.092 izbový58,836,27-2,50 + 3,00-70,60-,- €predaný
3. NPAPARTMÁN - LOFTA3.102 izbový58,836,27-2,50 + 2,92-70,52-,- €predaný
3. NPAPARTMÁN - LOFTA3.111 izbový62,066,27-2,56 + 3,10-73,99-,- €predaný
3. NPAPARTMÁN - LOFTA3.122 izbový58,836,27-1,95 + 3,10-70,15-,- €predaný
3. NPAPARTMÁN - LOFTA3.132 izbový58,836,27-2,56 + 3,06-70,72-,- €predaný
3. NPAPARTMÁN - LOFTA3.142 izbový59,036,27-2,50 + 3,06-70,86-,- €predaný
3. NPBYTB3.163 izbový86,643,55 + 12,90-2,76-105,85-,- €predaný
3. NPBYTB3.192 izbový47,652,27-3,13-53,05-,- €predaný
3. NPBYTB3.201 izbový34,933,50 + 1,50-2,09-42,02-,- €predaný
3. NPBYTB3.213 izbový80,954,322,472,09-89,83-,- €predaný
3. NPBYTB3.224 izbový92,414,322,4712,82-112,02-,- €predaný
3. NPBYTB3.232 izbový53,761,47-14,98-70,21-,- €predaný
4. NPAPARTMÁNA4.012 izbový35,57-3,061,95 + 4.56-45,14-,- €predaný
4. NPAPARTMÁNA4.022 izbový35,57-3,062,50 + 2,93-44,06-,- €predaný
4. NPAPARTMÁNA4.032 izbový35,86-3,062,50 + 2,93-45,35-,- €predaný
4. NPAPARTMÁNA4.042 izbový36,41-3,062,50 + 2,87-44,84-,- €predaný
4. NPAPARTMÁNA4.092 izbový49,096,27-2,50 + 2,87-60,73-,- €predaný
4. NPAPARTMÁNA4.102 izbový49,096,27-2,50 + 2,87-60,73-,- €predaný
4. NPAPARTMÁNA4.112 izbový49,096,27-2,50 + 2,87-60,73-,- €predaný
4. NPAPARTMÁNA4.122 izbový49,096,27-2,30 + 2,87-60,53-,- €predaný
4. NPAPARTMÁNA4.132 izbový49,096,27-2,56 + 2,87-60,79-,- €predaný
4. NPAPARTMÁNA4.142 izbový49,436,27-2,56 + 2,87-61,13-,- €predaný
4. NPBYTB4.163 izbový86,643,55 + 12,90-2,76-105,85-,- €predaný
4. NPBYTB4.192 izbový47,652,27-3,13-53,05-,- €predaný
4. NPBYTB4.201 izbový34,933,50 + 1,50-2,09-42,02-,- €predaný
4. NPBYTB4.213 izbový80,954,322,472,09-89,83-,- €predaný
4. NPBYTB4.224 izbový92,414,322,4712,80-112,00-,- €predaný
4. NPBYTB4.232 izbový53,761,47-14,98-70,21-,- €predaný
5. NPAPARTMÁNA5.012 izbový35,57-3,064,10 + 3,14-45,87-,- €predaný
5. NPAPARTMÁNA5.024 izbový199,161,77 + 6,123,06 + 3,0612,88133,17362,34-,- €predaný
5. NPAPARTMÁNA5.032 izbový49,896,12-4,78 + 3,14-63,93-,- €predaný
5. NPAPARTMÁNA5.042 izbový49,356,12-4,10 + 3,14-62,71-,- €predaný
5. NPBYTB5.163 izbový86,643,55 + 12,90-3,13-106,22-,- €predaný
5. NPBYTB5.192 izbový47,652,27-2,76-52,68-,- €predaný
5. NPBYTB5.201 izbový34,933,50 + 1,50-2,09-42,02-,- €predaný
5. NPBYTB5.213 izbový80,954,322,472,09-89,83-,- €predaný
5. NPBYTB5.224 izbový92,414,322,4712,82-112,02-,- €predaný
5. NPBYTB5.232 izbový53,761,47-14,99-70,22-,- €predaný
6. NPBYTB6.093 izbový86,643,55 + 12,90-3,13-106,22,- €predaný
6. NPBYTB6.122 izbový47,652,27-2,76-52,68-,- €predaný
6. NPBYTB6.131 izbový34,933,50 + 1,50-2,09-42,02-,- €predaný
6. NPBYTB6.143 izbový80,954,322,472,09-89,83-,- €predaný
6. NPBYTB6.154 izbový92,414,322,479,43-108,63-,- €predaný
6. NPBYTB6.162 izbový54,951,47-4,77-61,19-,- €predaný
6. NPBYTB6.173 izbový68,985,86-4,56-79,40-,- €predaný
6. NPBYTB6.183 izbový75,06-8,818,28-92,15-,- €predaný
Všetky ceny sú uvedené s DPH.

PODLAŽIEČÍSLOTYPCELKOVÁ PLOCHA
(m2)
CENASTAV
2. NPA2.072 izbový60,09-,- €predaný
2. NPA2.081 izbový60,64-,- €predaný
2. NPA2.092 izbový60,51-,- €predaný
2. NPA2.102 izbový60,66-,- €predaný
2. NPA2.112 izbový61,44-,- €predaný
2. NPB2.174 izbový136,22-,- €predaný
2. NPB2.192 izbový82,04-,- €predaný
3. NPA3.012 izbový56,88-,- €predaný
3. NPA3.022 izbový54,92-,- €predaný
3. NPA3.032 izbový53,26-,- €predaný
3. NPA3.042 izbový55,59-,- €predaný
3. NPA3.092 izbový70,60-,- €predaný
3. NPA3.102 izbový70,52-,- €predaný
3. NPA3.111 izbový60,69-,- €predaný
3. NPA3.122 izbový70,15-,- €predaný
3. NPA3.132 izbový70,72-,- €predaný
3. NPA3.142 izbový70,86-,- €predaný
3. NPB3.163 izbový105,85-,- €predaný
3. NPB3.192 izbový53,05-,- €predaný
3. NPB3.201 izbový42,02-,- €predaný
3. NPB3.213 izbový89,83-,- €predaný
3. NPB3.224 izbový112,02-,- €predaný
3. NPB3.232 izbový76,21-,- €predaný
4. NPA4.012 izbový45,14-,- €predaný
4. NPA4.022 izbový44,06-,- €predaný
4. NPA4.032 izbový45,35-,- €predaný
4. NPA4.042 izbový44,84-,- €predaný
4. NPA4.092 izbový60,73-,- €predaný
4. NPA4.102 izbový60,73-,- €predaný
4. NPA4.112 izbový60,73-,- €predaný
4. NPA4.122 izbový60,53-0,- €predaný
4. NPA4.132 izbový60,79-,- €predaný
4. NPA4.142 izbový61,13-,- €predaný
4. NPB4.163 izbový105,85-,- €predaný
4. NPB4.192 izbový53,05-,- €predaný
4. NPB4.201 izbový42,02-,- €predaný
4. NPB4.213 izbový89,83-,- €predaný
4. NPB4.224 izbový112,00-,- €predaný
4. NPB4.232 izbový70,21-,- €predaný
5. NPA5.012 izbový45,87-,- €predaný
5. NPA5.024 izbový359,22-,- €predaný
5. NPA5.032 izbový63,93-,- €predaný
5. NPA5.042 izbový62,71-,- €predaný
5. NPB5.163 izbový106,22-,- €predaný
5. NPB5.192 izbový52,68-,- €predaný
5. NPB5.201 izbový42,02-,- €predaný
5. NPB5.213 izbový89,83-,- €predaný
5. NPB5.224 izbový112,02-,- €predaný
5. NPB5.232 izbový70,22-,- €predaný
6. NPB6.093 izbový106,22,- €predaný
6. NPB6.122 izbový52,68-,- €predaný
6. NPB6.131 izbový42,02-,- €predaný
6. NPB6.143 izbový89,83-,- €predaný
6. NPB6.154 izbový108,63-,- €predaný
6. NPB6.162 izbový61,19-,- €predaný
6. NPB6.173 izbový79,40-,- €predaný
6. NPB6.183 izbový92,15-,- €predaný

Všetky ceny sú uvedené s DPH.