01 NP - Nebytové priestory

Prvé nadzemné podlažie

nebytový priestor – predaj / prenájom nebytový priestor – predané / prenajaté

Prvé podzemné podlažie

nebytový priestor – predaj / prenájom  nebytový priestor – predané / prenajaté