A05 / B06 NP

voľné rezervované predané/prenajaté jestvujúce

voľné
rezervované
predané/prenajaté
jestvujúce

ulica Jelšová
ulica Uhrova